Ventilācijas sistēmu tīrīšana biroju, administratīvās un ražošanas ēkās

Jebkura tipa ēkās ir jāpievērš uzmanība gaisa apmaiņas sistēmām. Regulāra ventilācijas sistēmu tīrīšana traucē netīrumu izkrāšanos, nodrošina nepieciešamu gaisa filtrācijas līmeni, nodrošina ventilācijas iekārtu pilnvērtīgu darbību un samazina ugunsgrēku risku. Ventilācijas sistēmu tīrīšana Latvijā ir kļuvusi par obligātu procedūru pēc jauno Ugunsdrošības noteikumu spēkā stāšanās (Ministru kabineta noteikumi Nr. 238) 2016.gadā.

Mehāniskās ventilācijas tīrīšana tiek veikta vairākos etapos:

  • Aprīkojuma elementu pārbaude, savienojumu, stiprinājumu un virsmu ārējā apskate;
  • Tīkla kabeļu un to vispārējā stāvokļa pārbaude;
  • Gaisa vadu iekšējo virsmu pārbaude ar distances manipulatoru palīdzību;
  • Ventilācijas sistēmu visaptverošas tīrīšanas veikšana;
  • Akta noformēšana par izpildītiem darbiem.

Pamatojoties uz apskates rezultātiem, ievērojot ventilācijas sistēmas īpatnības, tiek noteikts optimālais ventilācijas tīrīšanas veids un darbu plāns.

Ventilācijas sistēmu tīrīšanas maksa:

#PakalpojumsCena 
1 Apskate, video inspekcija un tīrīšanas piedāvājuma sagatavošana pēc pieprasījuma Pasūtīt
2 Ventilācijas sistēmu pārbaude un tīrīšana ar akta sastādīšanu pēc pieprasījuma Pasūtīt
3 Veiktās ventilācijas tīrīšanas inspekcija pēc pieprasījuma Pasūtīt

Ventilācijas tīrīšanas prasības un periodiskums

  • 1 reizi 5 gados ir jāveic mehāniskas ventilācijas sistēmu obligāta pārbaude un tīrīšana (saskaņā ar 19.04.2016. Ministru kabineta noteikumu Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi” 91.punktu)
  • 1 reizi gadā ir jāveic obligāta ventilācijas sistēmu pārbaude un tīrīšana, ja tās novada uzliesmojošas gāzes, tvaikus vai putekļus, ir sprādziendroši un aprīkoti ar aizsargierīcēm, kas traucē svešķermeņu nokļūšanu sistēmā (saskaņā ar 19.04.2016. Ministru kabineta noteikumu Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi” 91.punktu)