Iekšējais un ārējais ugunsdzēsības ūdensvads

Ugunsdzēsības ūdensvada esamība ir obligāta ugunsdrošības prasība. Tam ir jābūt darba stāvoklī un gatavam izmantošanai uzliesmojuma gadījumā. Ūdensvada sistēma tiek uzstādīta gan objekta iekšienē, gan ārpus tā. Mūsu kompānija ir gatava piedāvāt pilnu pakalpojumu kompleksu ūdensvada sistēmu ierīkošanai un to turpmākai uzturēšanai saskaņā ar likumdošanas prasībām ugunsdrošības jomā. Speciālisti veiks ugunsdrošības ūdensvada uzstādīšanu ar to nodošanu un ieviešanu ekspluatācijā.

Iekšējā sistēma

Mēs veicam sekojošus darbus iekšējās ugunsdrošības sistēmas darbspējas uzturēšanai:

# Pakalpojums Cena  
1 Darba sūkņu un vārstu apskate, to stāvokļa novērtēšana, remonts un sistēmas papildināšana pēc nepieciešamības. 60.00 EUR Pasūtīt
2 Ugunsdrošības sistēmas iekšējā krāna stāvokļa pārbaude, tā remonts un papildināšana. no 8.00 EUR Pasūtīt
3 Iekšējā ugunsdrošības ūdensvada projektēšanas un novērtēšanas darbi, montāžas veikšana, nodošana ekspluatācijā, neatkarīgais audits. pēc pieprasījuma Pasūtīt
4 Ugunsdzēsības šļūtenes sasiešana un pārsiešana. 1.42 EUR Pasūtīt
5 Ugunsdrošības ūdensvada iekšējās sistēmas vispārējās un papildus shēmas izgatavošana. 60.00 EUR Pasūtīt
6 Instrukciju izstrādāšana iekšējā tipa ugunsdrošības ūdensvada sistēmai. 40.00 EUR Pasūtīt

Ārējā sistēma

Strādājot ar ārējo ūdensvadu tiek veikti sekojoši pasākumi:

# Pakalpojums Cena  
1 Ugunsdzēsības hidranta pārbaude ar attiecīgā akta sastādīšanu pēc pārbaudes rezultātiem. 21.34 EUR Pasūtīt
2 Hidrantu un ugunsdrošības ūdensapgādes vietu izvietošanas shēmu sastādīšana. 50.00 EUR Pasūtīt
3 Atbilstošu norāžu izgatavošana par hidrantu un ugunsdrošības ūdensapgādes vietu izvietošanu. 9.48 EUR Pasūtīt
4 Ārējās ūdensvada sistēmas projektēšana, novērtēšana, neatkarīga audita veikšana un nodošana ekspluatācijā. pēc pieprasījuma Pasūtīt

Iekšējā un ārējā ugunsdrošības ūdensvada tehniskā apkope

Mūsu kompānijas speciālisti ir gatavi veikt visus pasākumus, kas ir nepieciešami darbam ar ugunsdrošības ūdensvada sistēmām. Ir iespējama ūdensvadu uzstādīšana no nulles, kā arī remonta veikšana un jau esošās sistēmas papildināšana, tās modernizācija pēc novērtējuma un neatkarīga audita veikšanas. Mēs piedāvājam, ugunsdrošības ūdensvada sistēmu tehniskās apkopes un uzturēšanas pakalpojumus.

Izņemot tehniskus darbus mūsu darbinieki sniedz arī papildus pakalpojumus, tajā skaitā ugunsdrošības instrukciju izgatavošanu, ņemot vērā jūsu uzņēmuma specifiku, kā arī ūdensapgādes vietu un ugunsdzēsības krānu izvietošanas shēmu un plānu izgatavošanu.

Mēs strādājam ar visiem ugunsdrošības ūdensvada sistēmu veidiem, veicot pilnu aprīkojuma stāvokļa pārbaudi. Speciālisti novērtēs:

  • Tehnisko stāvokli,
  • Hermētiskumu,
  • Caurlaidspēju,
  • Nepieciešamo darba elementu esamību un to darbderīgumu.

Pēc pasūtītāja vēlēšanās var tikt veikts ugunsdrošības sistēmas remonts, ar nepieciešamo detaļu labošanu un nomaiņu, kā arī modernizēšana, uzstādot jaunāku aprīkojumu vai veicot citas nepieciešamas izmaiņas.