Stacionāras ugunsdzēsības sistēmas. Sprinkleru sistēmas, putu un gāzes ugunsdzēsības sistēmas

Kompleksas ugunsdzēsības sistēmas esamība objektā kalpo par lielisku aizsardzību uzliesmojumu gadījumā. Vairāku aprīkojuma veidu, kas ir apvienoti vienotā sistēmā, izmantošana, ļauj paredzēt visas iespējamas situācijas un izvairīties no mantas bojāšanas ugunsgrēka laikā. Sistēma būs visefektīvākā, ja visas tās sastāvdaļas būs no viena ražotāja un ideāli saderēs savā starpā, tāpēc mēs piedāvājam pilnu pakalpojumu klāstu ugunsdrošības sistēmu uzstādīšanai un uzturēšanai. Pakalpojumu klāstā ietilpst viss, sākot no tehniskiem aprēķiniem un projektēšanas, montāžas, regulēšanas un beidzot ar turpmāku servisa atbalstu, nepieciešamām pārbaudēm un remontdarbiem.

Sprinkleru ugunsdzēšanas sistēma

Šī sistēma atšķiras ar to, ka tā sastāv no ūdensapgādes caurulēm, kurās vienmēr ir ūdens, kā arī apūdeņošanas galvas, kurai ir speciāli caurumi, kas ir aizslēgti ar siltuma slēdzi. Kad tiek sasniegta noteikta temperatūra, slēdzis tiek atvērts un sistēma sāk apūdeņot telpas ar ūdens strūklām. Ir iespējams uzstādīt dažādus temperatūras ierobežojumus atkarībā no ražošanas apstākļu īpatnībām. Mēs piedāvājam sekojošus darbu veidus:

# Pakalpojums Cena  
1 Sprinkleru sistēmas tehniskā apkope, pārbaudes, remonts un neatkarīgais audits. 71.14 EUR Pasūtīt
2 Reglamenta izstrādāšana, aprīkojuma uzstādīšana, regulēšanas darbu veikšana un sprinkleru ugunsdzēsības sistēmas nodošana ekspluatācijā. 7.11 EUR Pasūtīt
3 Vispārējas un papildus ugunsdzēsības shēmas izstrādāšana, nepieciešamo instrukciju sastādīšana. 14.23 EUR Pasūtīt

Putu ugunsdzēšanas sistēma

Uguns dzēšanai var tikt izmantotas dažāda veida putas, kurām tiek uzstādītas atbilstošas ierīces, kas ir daļa no sistēmas. Mūsu kompānija piedāvā visus darba veidus kompleksa apkalpošanai:

# Pakalpojums Cena  
1 Putu ugunsdzēsības sistēmas projektēšana, ievērojot jūsu uzņēmuma īpatnības, tās montāža, regulēšana, nodošana ekspluatācija. 56.91 EUR Pasūtīt
2 Putu ugunsdzēsības sistēmas savlaicīga pārbaude, remonts, aprīkojuma novērtēšana, audits. 7.11 EUR Pasūtīt
3 Kopējās ugunsdzēsības sistēmas shēmas izgatavošana. 14.23 EUR Pasūtīt
4 Gaismas uzrakstu izgatavošana. 42.69 EUR Pasūtīt

Aerosola un gāzes sistēma

Gāzes sistēmas izmantošana paredz balonu ar gāzes vielu, cauruļvadu, vadības mezglu, kontroles sensoru un signalizācijas sistēmas esamību. Aerosola sistēmā tiek izmantots speciālais maisījums uguns dzēšanai. Gāzes un aerosoli atšķiras ar to, ka tie ir bīstami cilvēkiem, tāpēc sistēmai ir jānostrādā jau pēc evakuācijas, kā arī ir jābūt brīdinājuma zīmei “Gāze! Neienāc!”. Mūsu speciālisti var veikt visus nepieciešamus darbus:

# Pakalpojums Cena  
1 Reglamenta projektēšana un izstrādāšana, ugunsdrošības sistēmas uzstādīšana uzņēmumā, montāžas, regulēšanas un palaišanas darbi ar to nodošanu darba stāvoklī. 42.69 EUR Pasūtīt
2 Savlaicīgu tehnisku pārbaužu veikšana, aprīkojuma novērtēšana, audits. 7.11 EUR Pasūtīt
3 Kopējās un papildus ugunsdzēsības shēmas izgatavošana. 14.23 EUR Pasūtīt
4 Brīdinājuma gaismas zīmju izgatavošana. 42.69 EUR Pasūtīt

Stacionāras ugunsdzēsības sistēmas (sprinkleru sistēmas, putu un gāzes ugunsdzēsības sistēmas) – jūsu uzņēmuma droša aizsardzība

Stacionāras ugunsdzēsības sistēmas kļūs par pilnvērtīgu aizsardzību no nejaušiem uzliesmojumiem. Kompleksa uzstādīšana spēj novērst ugunsgrēka izplatīšanos, kā arī nodrošināt mazākus nopietnus kaitējumus.