Sarežģītu ugunsdrošības sistēmu, aprīkojuma un inventāra tehniskā apskate un apkope

Mūsu kompānija piedāvā dažādu ražošanas objektu, rūpniecības ēku un cita veida ēku ugunsdrošības sistēmu apkopes pakalpojumus. Mēs piedāvājam pakalpojumu kompleksu, kas ietver dažāda veida darbus. Jūs varat izvēlēties atbilstošu paketi, ievērojot jūsu uzņēmuma īpašības. Savlaicīga pilnā tehniskā apskate ļauj uzturēt aprīkojumu darba kārtībā atbilstoši ugunsdrošības prasībām, kas ir noteiktas likumdošanā. Pārbaudes arī ļauj savlaicīgi identificēt problēmas un novērst tās, kamēr tās nav kļuvušas par kritiskām. Tas dod iespēju izvairīties no nopietna un dārga remonta, traucējumiem, viltus signāliem, kā arī pagarina uzstādītā aprīkojuma kalpošanas laiku.

Mūsu pakalpojumi

Tehniskā apskate var tikt veikta kompleksā, bet pakalpojumu apmaksa var tikt sadalīta ērtākā veidā – pa mēnešiem vai kvartāliem. Izvēloties pakalpojumu paketi ir pieejams arī ekonomiskais tarifu plāns. Komplekss var tikt papildināts ar nepieciešamām pārbaudēm un servisa darbiem:

# Pakalpojums Cena  
1 Sarežģītu ugunsdrošības sistēmu, aprīkojuma un inventāra tehniskā apskate un uzturēšana. 14.23 EUR Pasūtīt
2 Ugunsdrošības sistēmā uzstādīto evakuācijas lukturu tehniskā apskate. pēc pieprasījuma Pasūtīt
3 Zibeņnovedēju sistēmu tehniskā uzturēšana. pēc pieprasījuma Pasūtīt
4 Inženiertehnisko sistēmu un aprīkojuma uzturēšana. pēc pieprasījuma Pasūtīt
5 Katla darbības pārbaude, projektu izpēte un tehniskais novērtējums ar attiecīgā akta sastādīšanu. pēc pieprasījuma Pasūtīt
6 Ventilācijas sistēmu un dūmvadu uzturēšana un tīrīšana. pēc pieprasījuma Pasūtīt
7 Ugunsdrošības vārtu, durvju, aizkaru un revīzijas lūku uzturēšana un remonts. pēc pieprasījuma Pasūtīt
8 Ugunsdrošības sistēmu uzturēšana. pēc pieprasījuma Pasūtīt
9 Automātisko uguns atklāšanas sistēmu, reaģēšanas sensoru un signalizāciju uzturēšana. pēc pieprasījuma Pasūtīt
10 Stacionāro un mobilo ugunsdrošības sistēmu uzturēšana. pēc pieprasījuma Pasūtīt
11 Uguns trauksmes, signalizācijas un videonovērošanas sistēmu uzturēšana. pēc pieprasījuma Pasūtīt
12 Ugunsdrošības ūdensapgādes sistēmas uzturēšana. pēc pieprasījuma Pasūtīt
13 Stacionāro dūmu un siltuma kontroles sistēmu uzturēšana. pēc pieprasījuma Pasūtīt
14 Ugunsdrošības tehnikas, ugunsdrošības aparātu, sistēmu un inventāra uzturēšana. pēc pieprasījuma Pasūtīt

Sarežģītu ugunsdrošības sistēmu, aprīkojuma un inventāra tehniskās apskates un uzturēšanas īpatnības

Pēc līguma apkalpošanas noslēgšanas mūsu speciālisti veic visus nepieciešamus darbus:

  • Tehniskā apkope
  • Pārbaudes laikā konstatēto vai darbības rezultātā radušos problēmu novēršana
  • Aprīkojuma nepieciešamā tekošā remonta veikšana, iekļaujot atsevišķu detaļu un mezglu nomaiņu

Jūs varat izmantot mūsu speciālistu palīdzību arī citos tehniskajos jautājumos un saņemt izsmeļošu konsultāciju.

Pilns ugunsdrošības pakalpojumu spektrs

Mūsu kompānijas speciālisti veiks kompleksus ugunsdrošības sistēmas apkopes darbus. Savlaicīga šo pasākumu veikšana ļauj nodrošināt aprīkojuma korektu darbību, kā arī uzņēmumā esošajā ugunsdrošības sistēmā izmantotās tehnikas ilgstošu ekspluatāciju.